SYNTEST

Vi skall på den här sidan försöka få fram en liten enkel syntest.
Välj en rad här nedan som på din datorskärm har en höjd av cirka 10-12 millimeter. Ställ dig c:a 6 meter från datorskärmen och prova med ett öga i taget. Är det svårt att komma på 6 meters håll kan du istället ta en rad som är 5-6 mm hög och prova på samma sätt från c:a 3 meters håll. För t.ex. bilkörningstest så är det säkrast med det första provalternativet där ni till och med om det är möjligt även kan prova ytterligare någon meter längre bort från skärmen.

Om det är mycket skarpa bokstäver när ni provar på det här viset är det mest troligt att ni ej är i direkt behov av glasögon för t.ex bilkörning.

Om det däremot är oskarpt på ett eller båda ögonen är det däremot lämpligt att ni gör en riktig syntest och ev. beställer glasögon.

Här följer de bokstäver som ni skall tyda enl. ovan.Tillbaka till startsidan